Na základe vydaného Osvedčenia ministerstvom hospodárstva SR vybavujeme a s podporou štátu (investičnou alebo výkupom el. energie na straty) realizujeme pre domácnosti inštalácie malých obnoviteľných zdrojov el. energie (fotovoltika do 10 kW) v zmysle zákona č. 382/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpore využívania energie z OZE.

Bližšie informácie na tel. čísle 0948 849 007